Preview Mode Links will not work in preview mode

Helt ärligt med Sebastian Stakset


Apr 28, 2021

15 år har passerat sen vi lärde känna varandra. Då var vi på en helt annan plats i livet. Men vår vänskap cementerades. Han har verkligen hjälpt mig. Aje är min bror sen dag 1. Lyssna till vårt möte som pratar om nu och då. De senaste 12 åren har brorsan vigt sitt liv till att hjälpa människor att lämna drogmissbruk och en kriminell livsstil. Han sliter hårt för att öka förståelsen och kunskapen över problematiken. Samt att få samhället att bli bättre på att bemöta dessa människor som har en önskan och strävan att lämna men inte vet hur. En vis man. Det här är Aje.