Preview Mode Links will not work in preview mode

Helt ärligt med Sebastian Stakset


May 22, 2020

Hanna Alström är en helt fantastisk människa.

Hon blev känd för hela svenska folket redan som barnskådis och har sedan dess hunnit göra allt från stadsteatern till Hollywood. Nu sitter hon ner för att prata om sin nyblivna roll som mamma, sorgen och saknaden efter sin pappa och hur det känns att springa in i väggen. Välkommen till ett väldigt vackert samtal om livet. Det här är Hanna Alström.