Preview Mode Links will not work in preview mode

Helt ärligt med Sebastian Stakset


Mar 24, 2021

Hur överlever man sorg? Hur tar mig sig igenom saknaden när man förlorar dem man älskar mest? Thomas Sjödin och jag djupdyker in i ett samtal om sorg och glädje, liv och död, nåd och skuld. Han är inte bara en av Sveriges mest fantastiska och geniuna människor, han är också en skribent, författare, evangelist och pastor som har gett sitt liv till att hjälpa andra. Hans bok “Det här händer när du vilar” är en av många av hans bidrag som är totalt livsförändrande. Mina damer och herrar, det här är Thomas Sjödin.