Preview Mode Links will not work in preview mode

Helt ärligt med Sebastian Stakset


Jan 6, 2021

När Linnéa Kuling och hennes familj flyttade till Knutby kändes det som att komma hem. Hon var 5 år gammal. Vad doldes egentligen bakom alla tidningsrubriker? Följ med in i en värld av religös manipulation, mord, hierarki, misshandel, sexmissbruk och kontrollerande krafter. 

Hör historien om Knutbyflickan. En helt unik berättelse där Linnéa Kuling själv får beskriva hur det var att växa upp som barn i den innersta kretsen av Knutbysekten. På många sätt en helt galen tillvaro. Men på andra sätt lite skrämmande nära en verklighet som många faktiskt fortfarande lever i. En värld där människor blir kontrollerade av maktmissbrukets ledare som genererar osäkra människor bundna av fruktan. Det här är den fantastiska och modiga Linnea Kuling.