Preview Mode Links will not work in preview mode

Helt ärligt med Sebastian Stakset


Dec 30, 2020

Han är känd i stora delar över hela världen för sitt fantastiska hjärta och sin ödmjuka stil. Carl-Gustaf Severin har sedan början på 80-talet rest runt över hela världen och spridit hopp till människor. Hör honom berätta om sitt fantastiska liv. Om ryska fängelser, om fängelsedirektören som ville tvinga i han vodka i en skog i Sibirien. Om KGB agenten och de kommunistiska propagandatåget. Om flygplanet som började brinna. Och om de 200 ryska behandlingshemmet som startades som följd av de fantastiska arbetet som genomförts. Detta här är ingen annan är Carl-Gustaf Severin.