Preview Mode Links will not work in preview mode

Helt ärligt med Sebastian Stakset


Dec 16, 2020

Han var den populära killen som alla tyckte om men ingen kände. Han sicksackade Stockholms förorter men så fort någon kom för nära drog han sig undan. Denna flykt drog in honom i kriminaliteten och med kriminaliteten så kom drogerna. Och sen var han fast. Och så följde ett liv i ett sådant mörker att det är ett under att han överlevt. Mannen bakom YouTube succén Dialogiskt. Hör honom berätta. Mina damer och Herrar det här är Victor de Almeida.