Preview Mode Links will not work in preview mode

Helt ärligt med Sebastian Stakset


Oct 14, 2020

Vad händer om Sverige hamnar i krig? Skulle vi klara oss? Varför har vi egentligen nedrustat så extremt?

Generalmajor Karlis Neretnieks har varit rektor för försvarshögskolan, chef för Gotlands regemente och är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 1989. 

Vilka allianser ska Sverige förlita sig på när EU splittras, Nato spretar åt olika håll och USA intresserar sig allt mindre för försvaret av Europa?

Varför upprustar Ryssland? Och vad menade ÖB när han sade att vårt försvar endast kunde försvara en del av Sverige under en vecka vid händelse av en invasion? Det här är Karlis Neretnieks.