Preview Mode Links will not work in preview mode

Helt ärligt med Sebastian Stakset


Sep 9, 2020

Josefin blev omhändertagen redan som 3 år gammal. Hör henne berätta om resan genom fosterfamiljer, behandlingshem och SiS anstalter. När hon tillslut blev gravid försökte personalen övertala henne att göra abort men hon ville inte det. Hon ville behålla barnet. Personalen lurade henne att hon skulle få åka på ett ultraljud men när hon kom fram berättade läkaren att hon befann sig på en abortklinik. Josefin bad om att få låna toaletten och letade sig fram till nödutgången och rymde i panik för att rädda barnet som låg i hennes mage. Hör henne berätta sin dramatiska livshistoria. Och hör hur det kan  gå till för barn som blivit placerade under statlig tvångsvård. Det här är Josefin Sjögren.